ارسال کالا در آوادنت به وسیله پست تیپاکس صورت گرفته و در صورت خرید کالا قبل از پایان ساعت ادارای تا 48 ساعت و در غیر این صورت تا 72 ساعت پس از قطعی شدن سفارش کالا به دست گیرنده کالا خواهد رسید.

ارسال به روش های دیگر مانند پست سراسری (سفارشی و پیشتاز) و باربری نیز در صورت درخواست خریدار میسر بوده که خریدار می بایست این نکته را در زمان ثبت سفارش قید کند.