Lp/mm  در تصویربرداری دیجیتال چیست؟

Lp/mm یا Line pair per millimeter که به فارسی جفت خط بر میلیمتر ترجمه می شود، یکی از شاخصه های اصلی برای کیفیت عکس سنسورهای RVG و اسکنرهای فسفرپلیت در تصویربرداری دیجیتال به شمار می رود. لاین پیر واحدی رایج در توصیف کیفی سنسورهاست. مفهوم لاین پیر در میلیمتر، تعداد جفت خط سفید و سیاه در هر میلیمتر تصویر است، بدین معنا که لاین پر یا جفت خط سیاه و سفید بالاتر، به معنای تفکیک تصویر بالاتر و کیفیت بهتر است.

میزان Lp/mm در کاتالوگ شرکت های تولید کننده سنسورهای RVG و فسفرپلیت بصورت تئوری و عملی گفته می شود که تعداد جفت خط بر میلیمتر تئوری بر اساس فرمولهای ریاضی محاسبه شده و تعداد جفت خط بر میلیمتر عملی یا واقعی، به صورت عملی و توسط دستگاه های مخصوص اندازه گیری می شود. بنابراین بین مقدار تئوری و عملی، مقدار عملی به واقعیت رزولوشن سنسورها نزدیکتر بوده و مقدار تئوری معیار خوبی برای سنجش و مقایسه کیفیت سنسورها نمی باشد. عکس زیر تفاوت توانایی تفکیک رنگ را در سنسورهای با Lp/mm بالاتر و پایینتر را به تصویر میکشد.

لاین پیر بالاتر = رزولوشن و کیفیت تصویر بهتر

(Lp/mm (Line pair per millimeter در تصویربرداری دیجیتال چیست؟
امتیاز شما به این مقاله
در حال ارسال
میانگین امتیاز 3.67 (6 رای)